Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Rajski Plac

Przedłużeniem bazyliki jest prostokątny dziedziniec arkadowy, nazywany Rajskim Placem. Jest wybrukowany granitową kostką, otoczony z trzech stron krużgankami został zbudowany w 1768 r., przebudowany po raz pierwszy w 1804 r. i rozbudowany w 1886 r. Krużganki zwieńczone są ceramiczną balustradą. Na południowej ścianie Rajskiego Placu mieści się kaplica Matki Bożej Fatimskiej.

 

Z zewnątrz na Rajski Plac prowadzą trzy wejścia. Główne wejście, przez które zwykle przybywają pielgrzymki pątników, zbudowane są z 70 schodów. W czasie największych odpustów przy tym właśnie wejściu pielgrzymi są tradycyjnie pozdrawiani i witani przez Braci Franciszkanów. Od strony północnej prowadzą schody Ave Maria, rozbudowane w roku 1965. Trzecie wejście to Brama Papieska. Została ona rozbudowana w 1983 r., aby mógł tędy wjechać samochód z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ostatnia przebudowa i remont bramy został wykonany w latach 2014 – 2015. Wtedy ponad bramą umieszczono witraż z herbami papieskimi Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wychodząc tą bramą, można dojść do Groty Lurdzkiej, na Kalwarię, do Domu pielgrzyma oraz na błonia kalwaryjskie, gdzie odbyło się pamiętne spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

 

Przy Bramie Papieskiej znajduje się zewnętrzna kaplica św. Anny. Dobudowana została do bazyliki w 1804 roku, z myślą o pielgrzymach, którzy nie mogli zobaczyć słynącej łaskami figury św. Anny. W ówczesnych latach odsłaniano figurkę tylko na czas Mszy św. Pielgrzymi, którzy przybywali do sanktuarium w innych porach lub gdy bazylika była zamknięta, nie mieli okazji zobaczyć cudownego wizerunku. Z tego względu umieszczono podobną figurę św. Anny Samotrzeciej w zewnętrznej kaplicy, „aby wierni przed wizerunkiem św. Anny mogli odprawiać swoje nabożeństwa”. Znajdująca się w kaplicy figura jest kopią XVIII w. wizerunku św. Anny przechowywanego w pomieszczeniach klasztornych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.