Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Grota lurdzka

Na północnej stronie zbocza, przy wejściu na Rajski Plac, przez Bramę Ave Maryja lub Bramę Papieską, znajduje się strome zejście do Groty Lurdzkiej.

 

W 1849 r. Tomasz Spruch otworzył w tym miejscu kamieniołom, z którego wydobywał bazalt. Zarówno pierwszy właściciel, jak i późniejsze władze Strzelec Opolskich, z chęci łatwego zarobku tak intensywnie eksploatowali kamieniołom, że przy drodze prowadzącej z bazyliki na kalwarię powstała niemal pionowa ściana. Z roku na rok pod wpływem erozji fragmenty drogi kalwaryjskiej osuwały się, co zagrażało samej bazylice i klasztorowi. Aby do tego nie dopuścić pod koniec XIX w. klasztor wykupił kamieniołom. Przy pionowej ścianie kamieniołomu, graniczącej z drogą na kalwarię, wybudowano bazaltowy mur na 20 m wysoki, 35 m długi i 2 m szeroki, powstrzymujący dalsze osuwanie się skarpy. Na dnie nieużywanego wyrobiska zebrały się wody gruntowe, tworząc jeziorko o średnicy około 34 m i 4-5 m głębokości. Kamieniołom był tak głęboki, że tafla jeziorka znajdowała się około 10 m poniżej dzisiejszego poziomo placu.

 

Kolejny etap prac zakładał wypełnienie wyrobiska ziemią. Początkowo (w 1897 r. ) Furmankami, a później (1898 – 1900) zbudowaną w tym celu kolejką transportowano kamienie i ziemię z pobliskich pól. Przy tych pracach pomagali mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także pielgrzymi. W 1900 r. teren wyrównano, Plac stał się miejscem, na którym odbywały się nabożeństwa z udziałem większej rzeszy pielgrzymów. Kiedy w 1910 r. na ołtarzu polowym, zbudowanym na tle kaplicy św. Rafała odbywała się koronacja cudownej figury św. Anny, istniały już plany budowy Groty Lurdzkiej, która ostatecznie została wzniesiona w latach 1912 -1914. Powstała z kamienia wapiennego, według projektu Wilhelma Bauma. Budowniczym był jego brat, Karol Baum z Duisburga. W głównej niszy groty znajduje się figura Matki Bożej (ok. 2,1 m). W 1914 r. biskup sufragan wrocławski Karol Augustyn dokonał poświęcenia Groty Lurdzkiej. taras groty był trzykrotnie przebudowywany. Obecny widok to efekt prac wykonanych w latach 1997 – 1998.

 

Plac przed grotą otoczony jest 14 kamiennymi grotami skalnymi. Stanowią one stacje Drogi Krzyżowej. Groty te budował w latach 1914 – 1915 Valentin Orf Gunthers k. Tann. Każdą charakteryzuje inny styl.

 

Na środku placu stoi kaplica św. Rafała, wybudowana na początku XVIII. We wnętrze kaplicy ozdobiono malowidłami przedstawiającymi aniołów. W niszy umieszczono figurę przedstawiającą archanioła Rafała i Tobiasza. Na zwieńczeniu ośmiobocznej wieży znajduje się krzyż, z elementami herbu de Gaschin. Kaplica św. Rafała to pierwsza stacja obchodów kalwaryjskich. Z tego miejsca wyruszają pielgrzymi na kalwarię, prosząc patrona pielgrzymów – św. Rafała, o opiekę i wstawiennictwo.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.