Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Konkurs na Annogórskie Choinki

Rozstrzygnięcie konkursu

NIEDZIELA 7 STYCZNIA 2018 R.

W konkursie na najpiękniejszą Annogórką Choinkę wzięło udział 11 placówek szkolno – oświatowych z tereny Gminy Leśnicy. Na wszystkie choinki oddano 570 głosów. Poniżej podano wyniki głosowania i kolejność miejsc poszczególnych placówek.

 

  1. Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Górze św. Anny i Publiczne Przedszkole w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Kadłubcu (112 głosów)
  2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy (92 głosy)
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej (90 głosów)
  4. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  5. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy
  6. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji
  7. Ochronka Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny Niepokalanej w Leśnicy
  8. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy Oddział Zamiejscowy w Dolnej
  9. Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy
  10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śląskim

 

Składamy serdecznie podziękowanie Bóg zapłać, wszystkim placówkom – oświatowycm, które zgłosiły się konkursu i za ich zaangażowanie. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Panu Burmistrzowi Gminy Leśnica za honorowy patronat nad konkursem. Bóg zapłać zespołowi „PROMYKI MARYI” z Zębowic za przygotowanie Jaseł i oprawę muzyczną w czasie nabożeństwo, które odbyło zię w Bazylice św. Anny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.