Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Informacje dla pielgrzymów

Zgłaszanie grup i pielgrzymów

 

  • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie pod numerem 77 463 09 00, albo drogą mailową SANKTUARIUM ŚW. ANNY, aby ustalić godzinę Mszy św. bądź oprowadzenia po Sanktuarium i Kalwarii.
  • Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić pielgrzymkę na furcie klasztornej i potwierdzić wcześniejszą rezerwację.

Oprowadzanie i kalwaria

 

  • Pielgrzymi i turyści przybywający do Sanktuarium w grupach zorganizowanych (od 15 osób), mogą poprosić o przewodnika, który przedstawi historię Sanktuarium i Kalwarii lub poprowadzi Drogę Krzyżową.
  • Godziny oprowadzania ustalamy telefonicznie.
  • Droga Krzyżowa od Gradusów, Kaplicy Piłata do Trzech Krzyży (około 1 h) po uprzedniej rezerwacji.

Msze św. dla pielgrzymów

 

  • W Sanktuarium od poniedziałku do soboty odprawiane są Msze św. o godz. 7.00, 11.00 (dla pielgrzymów od 1 maja do 31 października) i o godz. 18.00 (w soboty).
  • Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy pielgrzymkowej przez naszego kapłana po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny.
  • Kapłani przybywający do Sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi mogą celebrować Mszę św. po wczesniejszymtelefonicznym ustaleniu godziny.

Adres sanktuarium

 

Klasztor Franciszkanów

ul. Klasztorna 6

47-154 Góra Św. Anny

e-mail: sanktuarium@swanna.com.pl

 

Konta bankowe

 

UWAGA!!! Poniższy numer konta to konto klasztorne. Osoby dokonujące wpłaty za rezerwację miejsc noclegowych w DOMU PIELGRZYMA proszone są o szukanie informacji o numerze konta pod adresem http://dompielgrzyma.pl/

 

55 1090 2239 0000 0005 7600 1919 SWIFT: WBKPPLPP

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.