Sanktuarium św. Anny

na Górze św. Anny

Bractwo św. Anny

Kult Św. Anny

 

Imiona rodziców Najświętszej Maryi Panny, Joachima i Anny pojawiają się w Protoewangelii św. Jakuba pochodzącej z III wieku i w Ewangelii Pseudo-Mateuszowej z VI wieku. Tam w żywot świętej Anny wpleciony został opis narodzin Matki Bożej i opis dzieciństwa Jezusa.

Do rozwoju kultu św. Anny przyczyniła się pobożność szerokich rzesz wiernych, którzy dopatrywali się szczególnego związku św. Anny z ich własnym życiem. Dlatego też kult św. Anny już od najdawniejszych czasów bardzo głęboko przeniknął w życie chrześcijan. Od połowy XV w. w Europie zachodniej św. Anna jako babka Jezusa i matka Maryi stała się szczególną opiekunką rodzin oraz kobiet bezdzietnych, matek i wdów. W opinii wiernych św. Anna posiadała prawo szczególnej opieki nad ,,młodą panią” i małżonkami oraz całym ich domostwem. Opiece św. Anny bardzo często powierzano kobiety oczekujące narodzin dziecka, którym udzielano specjalnego błogosławieństwa przed figurą lub ołtarzem Jej poświęconym. Świętą wzywano na pomoc w czasie chorób i szerzących się epidemii.

Kult św. Anny, jako patronki małżeństw, matek, babć i wdów, natrafił na Górnym Śląsku na podatny grunt pobożności. Lud śląski odznacza się głębokim poczuciem więzi rodzinnych. To tu szczególnego znaczenia nabiera słowo „babcia”, ,,oma” lub ,,starka”.|

Do dnia dzisiejszego odwiedzający Sanktuarium na Górze św. Anny widzą w Patronce tego miejsca niezawodną pomoc i obronę i do Niej się uciekają w trudnych momentach swojego życia. Tu bardzo często opiece św. Anny powierzane są całe rodziny, przychodzą do Niej małżonkowie prosić o potomstwo i za nie dziękować. Tu również często w błagalnym geście wznoszą się ręce proszących o zdrowie.

Od ponad pięciu wieków wszystkim przybywającym na to miejsce pielgrzymom św. Anna wskazuje właściwą drogę, którą mają kroczyć, a tą drogą jest Jezus.

25 lipca 2004 r. podczas Mszy św. odpustowej na nowo erygowano bractwo. Dekret wydał O. Wacław Chomik, ówczesny prowincjał franciszkanów, na podstawie pisemnej zgody Ordynariusza Diecezji opolskiej ks. Abpa Alfonsa Nossola (z dnia 16.05.2003).

Bractwo ma działać modlitewnie: ma być pomocą w uświęceniu członków bractwa i ludzi, z którymi się spotykają. Zaleca się by w każdy wtorek, w dzień w sposób szczególny poświęcony św. Annie, brać udział we Mszy św. i modlić się w intencji bractwa i za jego członków. Dobrze byłoby, gdyby członkowie Bractwa odbyli pielgrzymkę na Górę św. Anny w uroczystość św. Anny.

Osoby zgłaszające się do Bractwa są wpisywane do księgi bractwa, która jest przechowywana w klasztorze.

Papież Franciszek 5 maja 2015 r. podczas Mszy św. celebrowanej dla bractw kościelnych powiedział: „Przez wieki bractwa były miejscem, gdzie wykuwała się świętość tak wielu ludzi, którzy żyli z prostotą w intensywnej relacji z Panem. Stanowczo zmierzajcie do świętości. Nie zadowalajcie się przeciętnym życiem chrześcijańskim lecz wasza przynależność niech będzie bodźcem przede wszystkim dla was, aby bardziej kochać Jezusa Chrystusa.

Kochajcie Kościół! Dajcie się Jemu prowadzić. W parafiach, diecezjach bądźcie prawdziwymi płucami wiary i życia chrześcijańskiego”.

Papież ponownie wytyczył trzy cele każdego bractwa: ewangeliczność, kościelność i misyjność.

 

Cel bractwa

 

 • Szerzyć wśród bliskich kult św. Anny
 • Troszczyć się o jedność i miłość w rodzinach
 • Modlić się w intencji rodziców oczekujących potomstwa (np. duchowa adopcja)
 • Dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci i pomagać rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi (np. raz w tygodniu być z odwiedzinami, zastąpić rodziców, być wolontariuszem, odwiedzić starych, samotnych, chorych w hospicjum (może stać się regularnym wolontariuszem), po uczynkach ich poznacie a nie po deklaracjach słownych)
 • Roztropnie i z miłością przyczyniać się do pojednania ludzi poróżnionych ze sobą lub wrogo do siebie usposobionych.

 

Członkowie Bractwa

 

 • Członkiem Bractwa może być każdy dorosły chrześcijanin świecki jak i duchowny

Obowiązki członków Bractwa

 

 • W uroczystość św. Anny odbyć pielgrzymkę do Sanktuarium na Górze św. Anny lub uczestniczyć we Mszy św. w swoim kościele parafialnym.
 • W każdy wtorek, to jest w dniu poświęconym św. Annie, modlić się w intencjach Bractwa i za członków Bractwa oraz w miarę możliwości uczestniczyć we Mszy św.

Przyjęcie do Bractwa

 

 • Głównym ośrodkiem Bractwa jest Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny.
 • Moderatorem Bractwa jest Kustosz Sanktuarium na Górze św. Anny lub inny wyznaczony przez niego ojciec.
 • Przyjętego do Bractwa nowego członka wpisuje się do przechowywanej w klasztorze annogórskim Księgi Bractwa.
 • Aby zostać członkiem Bractwa św. Anny, należy pisemnie wyrazić wolę.

Kontakt

 

Jeśli pragniesz zostać członkiem Bractwa św. Anny na Górze św. Anny to prześlij to zgłoszenie przystąpienia do Bractwa na adres:

Bractwo św. Anny, ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny,

e-mail: bractwoswanny@onet.eu

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Góra Św. Anny, Klasztorna 6.