Regulamin rekolekcji i spotkań organizowanych
przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań na Górze św. Anny

 1. Na rekolekcje przyjeżdżamy po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu się

(bezwzględna!!! rezerwacja miejsc obowiązuje na Ewangeliczne Rozliczenie i Święto Młodzieży).
2. Organizatorzy spotkania zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia osoby bez podania przyczyny.

 


Dom Pielgrzyma jest domem katolickim, dlatego:

3. Decydując się na uczestnictwo w spotkaniu, zobowiązujesz się brać udział we wszystkich punktach programu i przestrzegać regulaminu.
4. W Domu Pielgrzyma i pokojach nie wolno używać otwartego ognia -- butli gazowych, świeczek itp.
5. Obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania oraz używania: broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. Obowiązuje zakaz palenia papierosów.
6. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy stosować się do zaleceń służb porządkowych.
7. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych pokojach.
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników poza terenem spotkania.
9. Pieniądze, dokumenty i cenne przedmioty należy nosić przy sobie.
10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach nie ma zwrotu opłaty organizacyjnej!!!


12. Ze względu na umieszczanie zdjęć z rekolekcji na stronie internetowej prosimy o wyraźne zastrzeżenie,
gdyby ktoś z uczestników nie życzył sobie tego.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu można zostać usuniętym z rekolekcji
bez zwrotu poniesionych kosztów.
O incydencie informujemy rodziców i księdza proboszcza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z duszpasterstwem:

Franciszkańskie Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
ul. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny
duszpasterstwo.swanna@interia.pl

o. Kamil
tel. 77/46-25-336 lub 608 389 505, kamilofm@wp.pl
o. Wiktor
tel. 77/46-25-339 lub 698 838 346, wiktor-ofm@wp.pl

Nasze konto:

Waldemar Drążek
al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny
ING Bank Śląski
Nr 03 1050 1487 1000 0090 6988 1119
a druk wpłaty TUTAJ.