W odpowiednie pola pierwszego modułu należy wpisać dane. Automatycznie pojawią się w drugim module.

 

Waldemar Drążek
al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny
03 1050 1487
1000 0090 6988 1119
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy
 
Waldemar Drążek
al. Jana Pawła II 7, 47-154 Góra Św. Anny
03 1050 1487
1000 0090 6988 1119
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy