Napomnienia świętego Franciszka
Święty Franciszek
"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca naszego świętego Franciszka" - tak rozpoczynają się "Napomnienia" świętego Franciszka.