Modlitwy świętego Franciszka
 
Święty Franciszek
Zamieszczamy tutaj modlitwy, którymi święty Patriarcha, nasz Ojciec Franciszek, sławił Boga i Maryję.

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy
Pozdrowienie cnót
Uwielbienie Boga Najwyższego
Błogosławieństwo dla brata Leona
Pieśń słoneczna
Wykład modlitwy "Ojcze nasz"
Modlitwy pochwalne
Zachęta do uwielbienia Boga
Oficjum o Męce Pańskiej
Modlitwa odmówiona przed krzyżem